Legyél Daddy hirdető! Amit kinálunk:

 

 • Megbizható keresőrendszer
 • Megbizható fejlett foglalási rendszer
 • Ha Escort szolgáltató vagy, használhatod az oldalunkat foglalási rendszer nélkül is, mert a foglalási rendszer opcionális
 • Könnyű naptár kezelés, szabadon állitható időbeosztás (emellett csak te láthatod a teljes naptárad, a userek csak időpontra kereshetnek rá)
 • Egyéni időtartam és egyéni ár beállitás szolgáltatásonként, melynek beállitása rendkivül könnyű és felhasználó barát (pl: 1 órás szolgáltatás - 30 perc - 10 Euro)
 • Több vendég, vevő az oldalnak köszönhetően, ezáltal nagyobb forgalom, magasabb profit
 • Saját kép és videó galéria feltöltése az adatlapra
 • 3x5 csillagos értékelő rendszer a felhasználó és 1x5 csillagos szolgáltató számára a bizalom növelése és a foglalási megbizhatóság érdekében!(emellett "csak értékelt felhasználó foglalhat" funkció, melynél beállithatod hogy minimum hány csillagos értékeléssel kell rendelkeznie)
 • Korlátlan ingyenes társkereső és ingyen szexpartner kereső használat a közösségi felületünkön
 • Ajánlási rendszer: állandó havi magas jövedelem aktiv hirdetők meghivása esetén(passziv jövedelem). Részletek regisztráció után az AFFILIATE menüpontban.
 • Személyi Asszisztens/Főnök funkció (Adhatsz a személyi asszisztensednek, főnöködnek, barátodnak jogosultságot a naptárod kezelésére egy szimpla regisztrációval)
 • Mobilról/Tabletről is könnyen kezelhető az oldal és funkciói, felhasználóbarát
 • Új funkciók a jövőben
 • Megbizható Support team
 • A Swinger-Klub regisztrációnál nincs foglalási rendszer opció, az emberek csak megtalálni tudnak

 • Hogyan lehetek aktiv Hirdető? Kérjük olvassa el!

Regisztráció

* A mező kitöltése kötelező

(elhagyható)

(elhagyható)
A regisztráció elfogadásához szükséges az
Általános szerződési feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat
elfogadása.

Hirdetők! Figyelem! A REGISZTRÁCIÓS űrlap kitöltése után, kérjük, JELENTKEZZEN BE, és készitse el HIRDETÉSÉT a 'Hirdetésem' menüpont alatt!

Mégse
×

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.    Bevezető Rendelkezések

1.1.    A Weboldal célja, hogy közvetítésével a Felhasználó a Hirdető hirdetését megismerje és használhassa a Weboldal kínálta funkciókat, ezáltal hozzájutva a hirdetett szolgáltatáshoz. A Weboldalon kialakított felület útján kiválaszthatják a Felhasználó igényének megfelelő szolgáltatást. Ebből a célból a Szolgáltató a Weboldalon keresztül a Felhasználó részére különböző szolgáltatásokat nyújthat.

1.2.    A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldalnak, illetve a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásoknak a Hirdető és Felhasználó által történő igénybe vétele feltételeit.2.    Fogalmak

A jelen ÁSZF-ben használt fogalmak kifejezett eltérő rendelkezés hiányában az alábbi jelentéssel bírnak:

a)    ÁSZF: a jelen általános szerződési feltételek,
b)    Felhasználó: bármely magánszemély, aki a szolgáltatást kívánja igénybe venni, és a Weboldalon a jelen ÁSZF 3. pontja szerinti regisztrációt elvégezte;
c)    Hirdető: bármely magánszemély, aki a szolgáltatást kínálja és a Weboldalon a jelen ÁSZF 3. pontja szerinti regisztrációt elvégezte;
d)    Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Weboldalon a jelen ÁSZF 3. pontja szerinti regisztráció során létrehozott, a Felhasználó egyedi beazonosítására alkalmas adatokat tartalmazó online profil, amelyen keresztül a Felhasználó a szolgáltatásokat, illetve a Weboldalnak a szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkcióit igénybe veheti;
e)    Látogató: a Weboldalt felkereső, Felhasználónak nem minősülő személy;
f)    Szerződés: a jelen ÁSZF 3. pontja szerinti regisztráció útján a Szolgáltató, Hirdető illetőleg a Felhasználó között létrejött megállapodás, melynek tartalmát a jelen ÁSZF mindenkori hatályos rendelkezései képezik;
g)    Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Weboldalon keresztül a Felhasználónak nyújtott bármely szolgáltatás, különösen a közérzetjavító személyi szolgáltatás nyújtása.
h)    Szolgáltató: - ;
i)    Weboldal: a Szolgáltató által létrehozott, fenntartott és működtetett, a www.ianddo.com URL címen található weboldal;
j)    Törvényességi klauzula: az oldalon kizárólag a hatályos jogszabályoknak megfelelően engedélyezett tevékenység, azaz kizárólag hirdetési tevékenység történik, a weboldal üzemeltetője, csupán felületet biztosít a Hirdetőnek, hogy hirdetését közzétéve a havi díj ellenében. A weboldal üzemeltetője kizárja felelősségét a Hirdető esetleges jogszabályellenes túlterjeszkedő tevékenysége miatt.

3.    Regisztráció és a Szerződés létrejötte

3.1.    A szolgáltatások, illetve a Weboldalnak a szolgáltatásokhoz kapcsolódó funkciói igénybevételének feltétele Felhasználói Fiók létrehozása a Weboldalon regisztráció útján. A Weboldalon regisztrálni jogosult bármely magánszemély.

3.2.    A regisztráció történhet a szükséges adatok (email cím és telefonszám) közvetlen megadásával, illetve a Látogató Google, vagy Facebook felhasználói fiókjára hivatkozással, mely esetben a szükséges adatok az érintett felhasználói fiókokból kerülnek átemelésre és lementésre, amihez a Felhasználó az adott lehetőség kiválasztásával kifejezetten hozzájárul.

3.3.    A sikeres regisztrációról, és ezzel együtt a Felhasználói Fiók létrejöttéről a Weboldal email útján visszaigazolást küld a Felhasználó részére. A Szerződés a fenti visszaigazolás elküldésével, az elküldés időpontjában jön létre. Felhasználó a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat magára nézve mindenben kötelezőnek ismeri el.

3.3.1.    Felhasználó a regisztrációval kijelenti, hogy a jelen ÁSZF 3.2 pontja alapján megadott, illetve átemelt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

3.4.    Szolgáltató bármikor jogosult a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok valódiságát ellenőrizni, illetve kétség esetén a Felhasználót azok igazolására felszólítani. Amennyiben az adatok, vagy azok bármelyike hiányosnak, vagy hamisnak bizonyul, illetve amennyiben az adatok valódiságát a Felhasználó a felszólításban megjelölt határidőn belül nem igazolja, abban az esetben a Szolgáltató jogosult az érintett Felhasználói Fiókot a Felhasználó egyidejű értesítése mellett haladéktalanul törölni.

3.5.    A jelen ÁSZF 3.2 pontja alapján megadott, illetve átemelt adatokban bekövetkezett bármely változást a Felhasználó köteles legkésőbb a Weboldalra történő legközelebbi belépéskor az általa megadott adatok megfelelő módosításával bejelenteni a Szolgáltató felé. A bejelentés elmulasztásából, vagy késedelméből eredő bármely kárért a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik.

3.6.    Bármely magánszemély kizárólag egy Felhasználói Fiókot hozhat létre a Weboldalon. Felhasználó a regisztrációval kijelenti és szavatolja, hogy nincs a Weboldalon másik, korábbi regisztráció útján létrehozott Felhasználói Fiókja. Többszöri regisztráció esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az észlelést követően a Felhasználó egyidejű értesítése mellett valamennyi érintett Felhasználói Fiókot haladéktalanul törölje.

4.    A Weboldal használata és a szolgáltatások igénybevételi módja

4.1.    Hirdető szolgáltatásai és kötelmei

4.1.1.A regisztrációt követően Hirdető a Szolgáltató által biztosított hirdetői felületen hirdethet képet, videóanyagot, bemutatkozó szöveget, valamint a szolgáltatás elérhetőségét (címét és telefonszámát) közzétéve.
4.1.2.A Felhasználó által lefoglalt időpontban a Hirdető köteles fogadni Felhasználót, ellenkező esetben Szolgáltató a Hirdető fiókját zároltathatja, kizárhatja az oldal használatából, megfosztva az aktív hirdetői lehetőségétől Hirdetőt.
4.1.3. A Hirdető az oldalon aktiv hirdetői státuszba akkor kerül, ha havi dijat megfizeti. A dijfizetés elmulasztása kizárja az aktív hirdetői státuszát Hirdetőnek. A felhasználó ingyen használhatja az oldalt
    4.1.4. Amennyiben a foglalt időpontban megjelent Felhasználó     Hirdetőnél, úgy köteles Hirdetőnek értékelnie a Felhasználót, s ezt     megküldeni Szolgáltatónak.


4.2.    Felhasználó szolgáltatása és kötelmei
4.2.1. Felhasználó regisztrál az oldalon email címe és telefonszáma megadásával, melyet a Hirdető láthat, s ezzel használhatja az oldal funkcióit.
4.2.2.Közösségi oldal funkció: Felhasználó fel tud tölteni képeket illetőleg videóanyagokat, amelyet a világon bárki láthat és kommentelhet hozzá, továbbá üzenetet is írhatnak a feltöltőnek.
4.2.3.Felhasználó a Hirdetőnél időpontot foglalhat, s az általa foglalt időpontban Felhasználónak kötelező elmennie az egyeztetetett időpontra és helyszínre. Amennyiben a Felhasználó bármely okból a szolgáltatást mégsem kívánj igénybe venni, úgy  legalább a szolgáltatás igénybevételét megelőző 24 órán belül köteles lemondani az időpontot, ellenkező esetben a Szolgáltató a Felhasználó fiókját zároltathatja, kizárhatja az oldal használatából.
4.2.4.Amennyiben a foglalt időpontban megjelent Felhasználó Hirdetőnél, úgy köteles értékelnie a Hirdetőt, s az értékelést megküldeni Szolgáltatónak.


5.    A Szerződés módosítása

5.1.    A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF tartalmát (ideértve az ÁSZF mellékleteit is) a Felhasználók egyidejű értesítése mellett egyoldalúan módosítani. A módosítás a fenti értesítés időpontjában, illetve az értesítésben megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. Az ÁSZF módosítása egyben a Szerződés megfelelő módosulását is jelenti.

6.    A Szerződés megszűnése

6.1.    A Szerződés a Felhasználói Fiók törlésével szűnik meg.

6.2.    Felhasználó bármikor jogosult a Felhasználói Fiókját törölni, illetve indokolt esetben a törlést a Szolgáltatótól kérni.

6.3.    Szolgáltató jogosult, a jelen ÁSZF 3.3.1, 4.1.2 és 4.2.3 pontjában foglalt eseteken túl is, a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a Felhasználói Fiókot törölni amennyiben a Felhasználó a Szerződést ismételten, illetve súlyosan megsérti.

6.4.    A Felhasználói Fiók törlése a Felhasználónak, illetve a Szolgáltatónak a Szerződés alapján a törlés időpontjában fennálló jogosultságait, illetve kötelezettségeit nem érinti.

7.    Felelősség

7.1.    Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa a Weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybe vétele során tanúsított magatartásért, illetve mulasztásért minden felelősség a Felhasználót és Hirdetőt terheli, azokért a Szolgáltató semmilyen módon nem felel.

7.2.    Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli Felhasználó felé a Hirdető szolgálatásáért, annak minőségéért.


7.3.    A Felhasználó és Hirdető között a jelen ÁSZF szerinti ajánlattétel alapján létrejött külön szerződésnek, illetve bármely más megállapodásnak a Szolgáltató semmilyen módon nem alanya, az ilyen szerződésben foglaltakért, így különösen bármely fél teljesítéséért, károkozásáért, illetve egyéb magatartásáért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

8.    Hozzájárulások


8.1.    A Felhasználó a hozzájárulását adja, hogy részére a Szolgáltató az általa a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre reklámot küldjön, azzal a céllal, hogy a Szolgáltató termékeket, szolgáltatásokat mutasson be, vagy javaslatot tegyen olyan újabb együttműködési lehetőségekre, melyek mindkét fél számára előnyösek lehetnek.

8.2.    A jelen 8. pontban foglalt hozzájárulást a Felhasználó bármikor, indoklási kötelezettség, vagy bármely más kötöttség nélkül jogosult visszavonni a Szolgáltató részére a 10.1.b.) pontban meghatározott elektronikus levelezési címre küldött nyilatkozat által.

9.    Adatkezelés és Adatvédelem

9.1.    A Szolgáltató a Weboldalon elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz, melynek során minden esetben tiszteletben tartja a Felhasználók személyhez fűződő jogait, valamint az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket. A Weboldalon történő adatszolgáltatás önkéntes. A Weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Szolgáltató garantálja minden Felhasználó elmentett személyes adatainak bizalmas kezelését, akik regisztráltak a Weboldalon. A megadott adatokat a Szolgáltató a Felhasználók azonosítása, a Felhasználókkal történő kapcsolatfelvétel, a Felhasználók igénye alapján a szolgáltatások nyújtása, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti. A Szolgáltató csak azokat az adatokat dolgozza fel, melyek fenti célok eléréséhez szükségesek, és amelyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg a regisztráció során. Ezek az alábbi személyes adatok: [titulus, teljes név, lakcím, e-mail cím, születési dátum, jelszó és telefonszám]. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felhasználók, illetve Látogatók hozzájárulása nélkül a Weboldalon nem gyűjt személyes adatokat. A Szolgáltató a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletének és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény hatályos szabályaira. A Szolgáltató az adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználói Fiók létezik. A Felhasználói Fiók törlésével a Felhasználó adatai is törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyek a Felhasználónak, vagy a Szolgáltatónak a Szerződés alapján a másik fél felé még fennálló kötelezettségeinek teljesítéséhez, vagy jogosultságainak gyakorlásához szükségesek, mely adatok törlésére a vonatkozó kötelezettség teljesítését követően kerül sor haladéktalanul.

10.    Vegyes rendelkezések

10.1.    A jelen ÁSZF-ben meghatározott nyilatkozatokat, illetve értesítéseket az ÁSZF kifejezett eltérő rendelkezése hiányában Felek az alábbi módon tehetik meg hatályosan:

a)    a Szolgáltató a Felhasználó és Hirdető által megadott elérhetőségek bármelyikére;

b)    a Felhasználó által a Weboldal megfelelő felületén keresztül, illetve az alábbi elektronikus levelezési címre: ……@...........

10.2.    Felhasználó és Hirdető nem jogosult a Szolgáltató engedélye nélkül másolni a honlapot és annak tartalmát.

10.3.    Felhasználó és Hirdető köteles tartózkodni a jogszabályokba ütköző tartalom közlésétől, magatartásuk nem sérthet személyiségi jogokat illetőleg nem valósíthat meg bűncselekményt, annak előkészületét illetőleg kísérletét.

10.4.    Az ÁSZF-ben használt alcímek kizárólag az egyes rendelkezésekre való hivatkozás megkönnyítését szolgálják, azok az egyes rendelkezések értelmezését semmilyen módon nem befolyásolják.

10.5.    Egyik Fél sem felelős a Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének késedelméért, elmulasztásáért, illetve ezek következményeiért, amennyiben az bármilyen, a Felek hatáskörén kívül eső, a Felek által nem befolyásolható ok miatt következik be, ideértve különösen, de nem kizárólag a háborút, lázadást, tüzet, árvizet, egyéb természeti katasztrófát, kormány, vagy bármely közhatalom közbelépését, illetve az áram- vagy egyéb közműszolgáltatás kimaradását (ideértve a hírközlési hálózatokban történő kimaradást, illetve egyéb hibát is).

10.6.    Bármely olyan igény, illetve jogvita eldöntésére, amely az ÁSZF-ből, illetve a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak létrejöttével, érvényességével, hatályosságával, megszűnésével, megszegésével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyek tekintetében a Pesti Központi Kerületi Bíróság, törvényszéki hatáskörbe tartozó ügyek tekintetében pedig a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.7.    Az ÁSZF, illetve a Szerződés a Felek közötti teljes megállapodást és szerződést, és hatályon kívül helyez minden esetleges korábbi, a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatos szóbeli, vagy írásbeli közlést, értelmezést, intézkedést, állítást, vagy megállapodást a Felek között.

10.8.    Amennyiben az ÁSZF, illetve a Szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben jogellenes, érvénytelen, kikényszeríthetetlen, vagy azzá válik, az semmilyen módon nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi rendelkezését.

10.9.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.